1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Toyota, Air Liquide i CaetanoBus wspólnie przyspieszą rozwój transportu wodorowego w Europie
17 maja 2022

Toyota, Air Liquide i CaetanoBus planują stworzyć zintegrowany wodorowy ekosystem

Główny cel – popularyzacja transportu wodorowego w Europie

Trzy firmy – Toyota Motor Europe (TME), Air Liquide i CaetanoBus – podpisały porozumienie o współpracy przy popularyzacji transportu wodorowego. Celem tych działań będzie stworzenie zintegrowanego wodorowego ekosystemu, który pozwoli skoordynować wzrost dostępności wodoru ze wzrostem zapotrzebowania na pojazdy.

Toyota Motor Europe podpisała porozumienie o współpracy z Air Liquide, producentem wodoru i innych gazów przemysłowych, oraz CaetanoBus, portugalską firmą produkująca wodorowy autobus H2.City Gold. W ramach tej kooperacji będą opracowywane zintegrowane rozwiązania mające na celu popularyzację technologii wodorowej. Dotyczyć to będzie zarówno infrastruktury, jak i samych pojazdów – zarówno osobowych, jak i dostawczych oraz ciężarowych. Umowa ma przyczynić się do dekarbonizacji transportu i przyspieszyć rozwój lokalnych ekosystemów wodorowych opartych na różnych zastosowaniach wodoru w transporcie.

Firmy, które podpisały umowę o współpracy, chcą wykorzystać swoje technologie i bogate doświadczenie do budowy całego łańcucha wartości dla transportu wodorowego, począwszy od produkcji, dystrybucji i tankowania produkowanego bezemisyjnie lub niskoemisyjnie wodoru aż po wdrożenie technologii wodorowych do różnych typów pojazdów.

Toyota i CaetanoBus skupią się najpierw na autobusach, lekkich pojazdach użytkowych i samochodach osobowych. W następnej kolejności zajmą się przyspieszeniem komercjalizacji napędu wodorowego w dużych samochodach ciężarowych.

Wspólne działania Toyoty, Air Liquide i CaetanoBus obejmą też rozbudowę infrastruktury i sieci stacji tankowania, a także opracowanie kompleksowej oferty na pojazdy, w tym leasingu i obsługi serwisowej. Firmy chcą osiągnąć taki poziom rozwoju flot pojazdów wodorowych i dostępności infrastruktury tankowania, aby dalej mogły już rozwijać się na zasadach rynkowych.

„Produkowany niskoemisyjnie wodór jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym transformację energetyczną i ograniczenie emisji CO2 w branży transportowej. Air Liquide bardzo się cieszy ze współpracy z Toyotą i CaetanoBus. Tego rodzaju partnerstwa są kluczowe, by zbudować wydajne ekosystemy, które będą sprzyjać rozwojowi wodorowego transportu w Europie" – podkreślił Matthieu Giard, wiceprezydent i członek zarządu Air Liquide.

„Air Liquide od 50 lat angażuje się w budowę kompletnych łańcuchów wartości dla technologii wodorowych. Do współpracy z Toyotą i CaetanoBus wniesiemy specjalistyczną wiedzę w produkcji niskoemisyjnego wodoru oraz budowie infrastruktury. To partnerstwo ilustruje zdolność branży do wprowadzania konkretnych rozwiązań w walce ze zmianami klimatu” – kontynuował Matthieu Giard.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości połączenia naszych mocnych stron, aby poszerzać zakres zastosowań wodoru. Rolą Toyoty jest popularyzacja technologii wodorowych w gospodarce, a współpracując z naszymi partnerami chcemy przyspieszyć i zintensyfikować wykorzystanie wodoru jako neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla rozwiązania dla mobilności. Spowoduje to stopniowe obniżenie kosztów wodoru i jego infrastruktury, jednocześnie poprawiając jego opłacalność w wielu przyszłych zastosowaniach, w tym w transporcie” – zaznaczył Matt Harrison, prezes i CEO Toyota Motor Europe.

„To wielka przyjemność pracować z Toyotą i Air Liquide nad projektami wodorowymi i mieć szansę na wzmocnienie roli nowych form energii w dążeniu do zrównoważonej gospodarki. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaką ponosi branża transportowa, a naszym celem jako producenta autobusów jest ciągły rozwój nowych autobusów wodorowych, aby zmniejszyć ślad węglowy miast. Jeśli możemy to zrobić we współpracy z innymi firmami, aby stworzyć pełny ekosystem, tym lepiej, ponieważ transformacja energetyczna jest skuteczna tylko przy koordynacji działań i strategii między wieloma firmami i władzami publicznymi” – stwierdziła Patrícia Vasconcelos, CEO CaetanoBus.